dimarts, d’agost 22, 2006

LA PAU D´ARES

Este és l´Ares del Bosc, poblat annex a Benasau, situat prop del port de Confrides, enfront de la vila d´Alcoleja, i com a penes tenen en la seua Esglesieta els ornaments més precisos per a dir Missa el retor de la matriu en els dies festius, i no tenien Pau per a traure en una festota que volien fer, li encomanaren una a ú del poble que anava a València; el tal subjecte feu el viatge, però com no li donaren dines i li curtejaven els que duia, agarrà i no la comprà, i quant tots els veïns al saber que ell tornava, eixqueren al camí a rebre-la i els digué que no se´n havia adonat de comprar-la, es quedaren mocats i sense poder-se lluir. Com abans ja hi havien escampat pels poblets del contorn que havien encomanat a València una Pau, al vore el xasco que havien tingut, es mogué una gran bulla en tots ells, traent els més guasons, cançons i dècimes, i el cego de Benirdà un xiste molt graciós del que els més vells deguen encara guardar memòria. Estes coses que en altre temps tenien la seua importància, per més que ara no se´n faça cas, deguen conservar-se para apreciar el caràcter i les costums dels nostres avantpassats i baix d´eixe respecte les referim mosatros en este lloc, complaure´ls en cantar-vos una cançó:

El xasco de la Pau d´Ares
feu riure en la contornà,
per ser la gent tan planota
i viure a la bobalà.


Però tant es el poc com el massa, puix aleshores se'n passaven de senzills i ara estan tots tan espavilats, que fins naixen en dents i veuen créixer les herbes.

TIPUS, MODISMES I COSES RARES I CURIOSES DE LA TERRA DEL XÉ.
VALENCIA 1909